Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen, volgen wij strikte procedures en kwaliteitscontroles. Hoe veilig de vaccins ook zijn, er kan altijd een bijwerking optreden.
Wij zijn verplicht veiligheidsinformatie, zoals bijwerkingen, medicatiefouten en foutief gebruik van onze producten te verzamelen en te melden. Bijwerkingen kunt u online melden bij Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum of via onderstaand formulier. Op de website van Lareb vindt u ook algemene informatie over bijwerkingen en vaccins. Lareb registreert en beoordeelt de bijwerkingen van geneesmiddelen en koppelt de resultaten aan ons terug. Wij verwerken de gegevens in onze veiligheidsrapportages en passen zo nodig de bijsluiters bij onze producten aan.

Ondervindt u een bijwerking na het gebruik van een van onze producten, vult u dan onderstaand formulier in, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Wilt u persoonlijk met ons overleggen? Belt u dan met telefoonnummer (024) 30 30 800. 

Vul onderstaand formulier in

* Al deze velden zijn verplicht