Hoe veilig vaccins ook zijn, een bijwerking kan altijd optreden. Bijwerkingen kunt u online melden bij Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum. Op de website van Lareb vindt u ook algemene informatie over bijwerkingen en vaccins. Lareb registreert en beoordeelt de bijwerkingen van geneesmiddelen en koppelt de resultaten terug aan ons. Wij verwerken de gegevens in onze veiligheidsrapportages en passen zonodig de bijsluiters aan.

Heeft u een klacht of wilt u persoonlijk met ons overleggen? Belt u dan (030) 800 4800.

Vul onderstaand formulier in

* Al deze velden zijn verplicht