Hoe slimmer werken de productie vergroot

Wanneer je de collega’s in onze U3 bacteriële productiefaciliteit vraagt wat de kracht is achter de toegenomen productiviteit in hun faciliteit, vertellen ze allemaal hetzelfde verhaal. De kracht zit hem in slimmer werken. Dit is niet een taak van een persoon, nee alle 22 collega’s die in U3 werken zijn op zoek naar manieren om het productieproces te verbeteren, continu.

Slimmere procedures

“Ik kijk bijvoorbeeld hoe ik processen en procedures slimmer kan opstellen zodat ze efficiënter kunnen worden uitgevoerd en er minder fouten plaatsvinden,” vertelt Marijke. Marijke is Senior Quality Engineer in de faciliteit. Wanneer mensen afwijken van een voorgeschreven procedure wordt zij erbij betrokken om uit te zoeken of de actie een effect heeft op de kwaliteit van het product dat gemaakt wordt en zo ja, welke acties er kunnen worden ondernomen om dit te ondervangen. Daarna bekijkt ze hoe een dergelijk incident in het vervolg voorkomen kan worden. “Het is mijn verantwoordelijkheid om de voorgestelde acties vervolgens te bespreken met onze Quality afdeling, als zij akkoord gaan, kunnen we snel verder. Ik en mijn collega’s gebruiken deze incidenten om onze processen te verbeteren en op deze manier maken we het productieproces steeds robuuster.”

Robuuste processen

Het product dat wordt gemaakt in de bacteriële productiefaciliteit is een immuno-stimulerend middel dat wordt gebruikt in de behandeling van blaaskanker. “We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor de productie. Er wordt niet genoeg van dit middel gemaakt om alle patiënten te behandelen die het nodig hebben. Wanneer we niet gebruik maken van de volledige productiecapaciteit, stellen we patiënten teleur,” vertelt Erik. Erik is senior supervisor van de operators in de U3 productiefaciliteit: “Van de start tot het eind van het productieproces werken we met levende cellen. We starten in een klein vat waar we bacteriën laten groeien. We zorgen er voor dat de omstandigheden optimaal voor die groei zijn, we geven de micro-organismen voedingstoffen, zorgen voor de juiste temperatuur, enzovoorts. Wanneer het kleine vat vol zit met bacteriën, verplaatsen we ze naar een middelgroot vat en uiteindelijk naar een groot vat waar 1200 liter in kan. Iedere keer wanneer we iets toevoegen aan het vat, zoals het media met de voedingsstoffen, kan er een contaminatie ook het vat in gaan. In het verleden vond dit nog wel eens plaats. Dat zorgde dan voor veel extra werk en teleurstelling in het team. Je werkt zo hard om een batch te maken en dan moet je hem weer vernietigen. Nu we een veel robuuster productieproces hebben gecreëerd liggen dit soort incidenten in het verleden. Wanneer we nu een batch starten, dan leveren we ook een batch op.”

Door de stabiliteit die deze robuustheid geeft, kwam er ruimte voor verbeteringen. Samen met de afdeling onderhoud is bijvoorbeeld een ‘rollend onderhoud’ opgezet, waar de dagen wanneer een vat niet in gebruik is, gebruikt worden voor onderhoud. Wanneer het vat weer nodig is in het productieproces is het onderhoud klaar en kan het onderhoud worden opgestart van een ander vat waarin op dat moment niet geproduceerd wordt. Slimmer plannen zoals dit zorgt er voor dat dit jaar een extra batch kan worden geproduceerd.

Kennis productieproces

“Dit is alleen maar mogelijk wanneer je het productieproces heel goed kent,” voegt Dianthe, een van de operators in U3 toe. “Toen ik vorig jaar startte als operator, na afloop van mijn stage, duurde het 2-3 maanden om het volledige proces te leren kennen, we nemen daar goed de tijd voor.” Dianthe is een van de 22 collega’s die zoekt naar mogelijkheden om processen te verbeteren. “Ook al ben ik een van de jongsten in mijn team, ook ik wordt uitgedaagd om met ideeën te komen die kunnen leiden tot verbeteringen. Tijdens de werkdag is het best mogelijk om kleine extra testen te doen terwijl je wacht tot een bepaald proces is afgelopen.” Tijdens haar stageperiode heeft Dianthe een protocol verbeterd waardoor de opbrengst van een batch beter bepaald kon worden. “Ik vind het belangrijk om stagiairs in het team te hebben. Zij hebben iets net geleerd op de opleiding, bijvoorbeeld pipeteren. Ik laat ze dan de andere collega’s die hier soms al jarenlang werken observeren. Zo houden we elkaar scherp en is er minder ruimte voor fouten en voert iedereen de protocollen op dezelfde manier uit,” vertelt Erik.

Nooit klaar

Dit proces om steeds slimmer te werken houdt nooit op. Er blijven altijd manieren om te verbeteren. Paul, een van de Production Engineers voegt toe: “een van mijn taken is om de data die tijdens het productieproces is verzameld te analyseren. Met een robuust productieproces zoals het onze, is deze data consistent. Ik gebruik de data om het proces nog beter te begrijpen. Dit begrip leidt tot nog meer ideeën om slimmer te werken. Samen met de afdeling research kunnen we kleine experimenten maken en deze kunnen tot nog meer verbeteringen leiden. Ik onderzoek dan of deze verbeteringen ook echt doorgevoerd kunnen worden en ik zet ook het proces in gang om deze changes goed te laten keuren wat hoort bij het werken in een GMP omgeving. Ik denk niet dat we ooit klaar zijn met verbeteringen. De aanpassingen leveren weer nieuwe data op en die kunnen leiden tot weer nieuwe ideeën voor verbeteringen.”