Bilthoven Biologicals start productie poliovaccins weer op

In november 2022 raakte een medewerker van Bilthoven Biologicals tijdens diens werkzaamheden geïnfecteerd met het poliovirus. Het bedrijf staakte daarop de activiteiten met actief poliovirus. Een onderzoek naar de oorzaak en verbeteracties werden met succes uitgevoerd. Op 6 februari zal het bedrijf de productie van poliovaccins herstarten.

Bescherming van mens en omgeving

Bilthoven Biologicals (BBio) heeft nauwgezet haar werkwijzen onderzocht. Procedures zijn nog verder aangescherpt en het bedrijf start weer met de productie van poliovaccins. Omdat het terugdringen van de ziekte polio de laatste jaren zeer succesvol is, ligt de focus steeds meer op de inperking van het virus in productie en laboratoria. Tegelijkertijd moeten er nog heel veel vaccins gemaakt worden om de ziekte uit te roeien en daar wil BBio in voorzien.

Aanleiding

In november 2022 werd een heel kleine hoeveelheid poliovirus aangetroffen in het riool. Dit heeft geen gevaar voor de omgeving opgeleverd, omdat Nederland een gesloten rioleringsstelsel heeft en het virus wordt afgebroken in de waterzuiveringsinstallatie. Een medewerker van BBio bleek tijdens het werk geïnfecteerd met het poliovirus. De medewerker is daar niet ziek van geworden omdat die gevaccineerd is. Wel was die drager van het virus en zou mogelijk een risico kunnen vormen voor mensen in de omgeving die niet gevaccineerd zijn. De medewerker is in isolatie gegaan tot die geen virus meer uitscheidde. Direct zijn alle werkzaamheden met actief poliovirus stilgelegd, zijn procedures gecontroleerd en aangescherpt.

Nieuwe regelgeving

Eind jaren ’80 startte de World Health Organization (WHO) met het programma om polio uit te roeien. Het programma is zo succesvol dat er nog slechts twee landen zijn waar het virus in het wild voorkomt. Met dit succes, moet nieuwe regelgeving er voor zorgen dat het virus niet kan ontsnappen bij de productie en testen van poliovaccins. BBio bereidt zich voor op de nieuwe regelgeving en heeft een fabriek en laboratorium gebouwd die voldoen aan de nieuwe standaarden. De National Authority for Containment (NAC; onderdeel van de Inspectie Gezondheid en Jeugd) zal toezicht houden op de uitvoering van de regelgeving zodra die in de wet is opgenomen. Vooruitlopend op die formele taak, meet de NAC al vier jaar lang het afvalwater op de aanwezigheid van levend poliovirus. Hierbij worden de kleinste hoeveelheden gemeten die in het riool zijn gekomen. Op DNA-niveau wordt daarvan de herkomst bepaald om zo de oorzaak te achterhalen en op te lossen. Parallel wordt voorkomen dat verdere verspreiding plaatsvindt door geïnfecteerde personen in isolatie te plaatsen. Dit is een samenwerking tussen BBio, het Nationaal Polio Laboratorium van het RIVM en de plaatselijke GGD. Afwijkingen in de vaccinproductie worden zo vroegtijdig herkend, geïsoleerd en opgelost.

Over Bilthoven Biologicals

Ruim 60 jaar maken BBio en haar juridische voorgangers al poliovaccins waarmee veel inwoners van Nederland op jonge leeftijd zijn gevaccineerd in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. In Nederland komt polio niet meer voor door de hoge vaccinatiegraad. Toch moeten er nog miljoenen vaccins geproduceerd worden om te zorgen dat de ziekte wereldwijd wordt uitgeroeid.

Bilthoven Biologicals is ontstaan na de privatisering van het NVI. In 2012 nam de Cyrus Poonawalla Group dit onderdeel van het NVI over en zo ontstond een krachtige combinatie van kennis en faciliteiten. Met de aankoop van BBio bestond de mogelijkheid de productie van poliovaccins fors te vergroten waarmee het bedrijf een grote bijdrage levert aan de wereldwijde uitroeiing van polio.