Bilthoven Biologicals krijgt Pandemic Preparedness Contract van de Europese Commissie

BILTHOVEN, Nederland, 30 juni 2023 — Bilthoven Biologicals (BBio) heeft aangekondigd dat het één van de geselecteerde bedrijven in Europa is die van de Europese Commissie een contract voor paraatheid bij een pandemie heeft gekregen. De raamovereenkomst is gericht op de voorbereiding op pandemieën, inclusief de productie en levering van virale vectorvaccins in noodsituaties in Europa.

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat er behoefte is aan gecoördineerd optreden op het niveau van de Europese Unie om in de toekomst op gezondheidscrises te kunnen reageren. Hoewel effectieve vaccins tegen COVID-19 tijdens de pandemie relatief snel konden worden ontwikkeld en goedgekeurd, was de beschikbare productiecapaciteit voor vaccins, vooral op het grondgebied van de EU, onvoldoende om aan de Europese en mondiale vraag te voldoen.

Voldoende en wendbare productie

Om voorbereid te zijn op de toekomst heeft de Europese Commissie het EU FAB-project opgezet om de EU-capaciteit voor de productie van vaccins voor toekomstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid te waarborgen. Het doel van het EU FAB-project is ervoor te zorgen dat er voldoende en wendbare productiecapaciteit operationeel blijft tijdens de paraatheidsfase, de periode tussen noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, om ervoor te zorgen dat er in de beginfase van een noodsituatie voldoende productiecapaciteit beschikbaar is.

Altijd warme vaccinfaciliteiten

Dit netwerk van “altijd warme” productiefaciliteiten voor vaccins bestrijkt alle vereiste stappen van het productieproces tot en met de vrijgave van de batch, allemaal op het grondgebied van de EU. Door de productiecapaciteit van vaccins in de EU te reserveren en een prioritair productierecht te creëren, stelt het EU FAB-netwerk de productie van vaccins veilig door middel van een raamcontract; de levering van vaccins zal onderworpen zijn aan een aparte aanbestedingsprocedure. Het contract heeft een initiële looptijd van vier jaar.

“BBio onderschrijft het belang van het beschikbaar hebben van ‘altijd warme’ vaccinproductiecapaciteiten in de EU voor paraatheid bij pandemieën en is zeer toegewijd aan het vervullen van zijn rol en verantwoordelijkheid voor Europa en de mondiale gezondheid. Dit contract met de Europese Commissie zal zorgen voor een aanzienlijk aanbod van virale vectorvaccindoses om potentiële bedreigingen voor de volksgezondheid aan te pakken”, aldus Jef de Clercq, CEO van Bilthoven Biologicals.

Lange termijn EU-partner

BBio is een vaccinproductiebedrijf dat zich richt op het leveren van betaalbare vaccins voor de wereldwijde gezondheidszorg. Met de end-to-end vaccinproductie heeft BBio uitgebreide ervaring in alle aspecten van de vaccinproductie, van werkzame stof tot eindproduct. “Bilthoven Biologicals is er trots op een langetermijnpartner te kunnen zijn voor de Europese Commissie op het gebied van paraatheid voor pandemieën. Dit is een volgende stap in de voortdurende bijdrage van BBio aan de volksgezondheid in Europa en daarbuiten. BBio heeft een unieke Europese end-to-end vaccinproductiebasis in Bilthoven, op het Utrecht Science Park Bilthoven, gecombineerd met uitgebreide expertise om betaalbare vaccins te leveren voor de Europese en mondiale gezondheidszorg”, aldus Jorrit van Hoorn, verantwoordelijk voor de Corporate Development bij Bilthoven Biologicals.

BBio is een in Nederland gevestigde end-to-end vaccinfabrikant van virale en bacteriële vaccins. Het bedrijf heeft een lange staat van dienst in het leveren van vaccins aan de Europese markten en gezondheidspartners zoals UNICEF, PAHO en WHO/GAVI. Met de productie van poliovaccins levert BBio een belangrijke bijdrage aan het wereldwijde programma om polio uit te roeien. BBio treedt ook op als contractfabrikant van vaccins die worden geregistreerd en geleverd aan de Europese markt voor de behandeling van blaaskanker. BBio bestrijkt de volledige waardeketen van vaccinproductie met haar faciliteiten in Bilthoven op het Utrecht Science Park Bilthoven.